Polityka prywatności

Zgodnie z obowiązującą od 25 maja 2018 roku ustawą o ochronie danych osobowych (RODO), niniejsza Polityka prywatności określa zasady pobierania i gromadzenia oraz przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Sklep internetowy cartes.pl, prowadzony pod adresem https://cartes.pl/ (zwana dalej Witryną) przez Cartes.pl - Hanna Bartkowska z siedzibą pod adresem: 64-514 Lulinek ul. Bukowa 9, (zwany dalej Sklepem Internetowym).

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania.

Obowiązek informacyjny RODO
Na wstępie przedstawimy szczegółowe informacje dlaczego przetwarzamy powierzone Nam Twoje dane oraz jakie dane nam powierzasz podczas korzystania z Naszej witryny sklepu (w tym podczas składania zamówienia).

Jakie dane Sklepu internetowy pobiera w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?
Sklep internetowy nie pobiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach, o których mowa poniżej, podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez Sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Witryny
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Witryny
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika

Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookies w następujących celach:

  • utrzymanie sesji użytkownika Witryny (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Sklep Internetowy informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Witryny. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Oprócz plików cookies Sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.

Jakie dane pobiera Sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?
Sklep internetowy będzie od Państwa pobierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:
  • nazwisko i imię,
  • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO).

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu e-mail wskazanego poniżej.

Marketing Sklepu internetowego
O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Sklepu internetowego. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Udostępnienie informacji
W celu realizacji umowy Sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane partnerom, wśród nich tym, za pomocą których Sklep realizuje zobowiązania jak np. firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności lub firmy obsługujące reklamacje. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Środki techniczne i Państwa obowiązki
Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich.

Powierzane Nam dane osobowe na platformie sklepu cartes.pl są chronione i przechowywane na serwerach OGICOM na podstawie zawartej przez nas umowy hostingowej z firmą Cyber_Folks S.A.. ul. F.Roosevelta 22, 60-829 Poznań a także w systemach informatycznych Naszej firmy.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa z prośbą o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

Inne strony internetowe
W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych jakie Tobie przysługują, określone w ustawie o RODO.
W związku z przetwarzaniem przez sklep cartes.pl Twoich danych przysługują Tobie następujące uprawnienia: 
- możesz uzyskać informację o tym w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane oraz dodatkowo możesz otrzymać kopię Twoich danych osobowych. W przypadku, gdy Twoja prośba dotyczy kopii danych, to pomożesz nam wskazując jakich danych kopię chciałbyś otrzymać.
- możesz zażądać sprostowania Twoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, abyśmy je przetwarzali) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli chcesz aby sklep cartes.pl przetwarzał Twoje dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia Twojego sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a także jeśli chcesz aby dane zostały przechowane w związku z Twoimi roszczeniami)
- możesz zażądać przekazania Twoich danych, które nam dostarczyłeś, w formacie powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego. Otrzymane dane możesz samodzielnie przekazać wybranemu przez siebie administratorowi. Ponadto, jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa, możemy na Twoje żądanie zrobić to za Ciebie.
- w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych przez sklep cartes.pl odbywa się zgodnie z podanymi wyżej wytycznymi o dobrowolnym przekazaniu danych, możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu (cel przetwarzania znajdziesz wyżej w sekcji „Jakie dane pobiera Sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów”). 

Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa, zgłoś Nam to. 
Reagujemy na uwagi i sugestie Naszych Użytkowników. Przysługuje Ci także prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego [w Polsce – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 
25 maja 2018 nazywany Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych)].

Pytania i zastrzeżenia oraz kontakt z administratorem danych.
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności oraz w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych mogą być przez Państwa kierowane do:

Administrator Bezpieczeństwa Informacji Hanna Bartkowska.

info@cartes.pl

Można się również kontaktować w formie listownej kierując korespondencję na adres:
Cartes.pl
Administrator danych osobowych
Hanna Bartkowska
64-514 Lulinek ul. Bukowa 9