Regulamin

Sklepu internetowego cartes.pl

na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.)

Regulamin udostępniony jest też w formacie pliku PDF do pobrania z możliwością drukowania:
regulamin_cartespl_20230904.pdf.

Sklep internetowy cartes.pl , działający pod adresem https://cartes.pl, prowadzony jest przez firmę Cartes.pl - Hanna Bartkowska z siedzibą w 64-514 Lulinek ul. Bukowa 9 działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej o numerach identyfikacyjne NIP 7781389231, REGON 526254147.

Dane służące do kontaktu ze sklepem:
pocztą elektroniczną: mail-e prosimy wysyłać na adres info@cartes.pl
pocztą tradycyjną: listy prosimy wysyłać na adres Cartes.pl, 64-514 Lulinek ul. Bukowa 9
telefonicznie: 697-207-065

Słownik skrótów użytych w regulaminie:

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem: https://cartes.pl sprzedający towary za pośrednictwem internetu;
Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie;
Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;
Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
Obsługa Klienta - osoby obsługujące Klienta Sklepu komunikująca się z konsumentem telefonicznie, lub pisemnie za pośrednictwem poczty elektroniczne lub tradycyjnej;
Konto Klienta - dane Klienta zarejestrowane w bazie Sklepu służące Klientowi do wglądu składanych zamówień i ich etapów realizacji. Konto Klienta ułatwia także składanie kolejnych zamówień i  możliwość korzystania rabatów, które są widoczne tylko dla zalogowanych użytkowników posiadających Konto Klienta;
Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);
Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

I. Realizacja zamówień.

1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej https://cartes.pl na produkty i usługi zamieszczone w ofercie. Jest też możliwość złożenia zamówienia telefonicznie lub pisząc na adres e-mail: info@cartes.pl.

2. Do złożenia zamówienia na stronie internetowej wymagany jest komputer lub inne urządzenie mobilne z możliwością sprawnego poruszania się po stronach internetowych i obsługą Java Script: IE (min. wersja 7).

3. Do dokonania zakupu w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (własny adres e-mail). Adres ten potrzebny jest wyłącznie do korespondencji odnośnie złożonego zamówienia.

4. Informacje o towarach zamieszczone na kartach produktu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, składając zamówienie w Sklepie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Płatność zrealizowana przez Klienta (z wyjątkiem płatności przy odbiorze zamówienia) stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia o wysyłce zamówienia, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożenia przez Klienta zamówienia na stronie, Sklep przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje po zmianie statusu zamówienia na "w trakcie realizacji", informacja ta zostanie wysłana na podany przez Klienta adres e-mail niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towarów u dostawców Sklepu, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty.

5. W celu prawidłowego złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
- wyboru zamawianych produktów, dodając je do koszyka;
- wyboru sposobu dostawy i formy płatności;
- podania danych adresowych miejsca doręczenia przesyłki (dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia) – nie jest wymagane zakładanie konta w sklepie;
- potwierdzenia zapoznania się z regulaminem Sklepu i Polityką Prywatności

6. W chwili potwierdzenia zamówienia przez Sklep przez zmianę jego statusu na „w trakcie realizacji” i wysłaniu wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą. Do przesyłki zawierającej towar dołączony jest paragon fiskalny lub na życzenie faktura VAT.

7. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji wskazanej w pkt 4. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku dokonanej przedpłaty przez Klienta za złożone zamówienie, Sklep zwróci wpłacone pieniądze.

8. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, Klient jest poinformowany o tym fakcie z prośbą o podjęcie decyzji o sposobie jego realizacji. Klient ma możliwość wybrania częściowej realizacji zamówienia dostępnych pozycji lub całkowite anulowanie zamówienia.

9. W przypadku braku płatności za złożone zamówienie w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany  na podany przez Klienta adres e-mail.

10. Klient ma prawo dokonywania zmian w zamówieniu przed zmianą statusu zamówienia na „w trakcie realizacji”. W zamówieniach przyjętych do realizacji można dokonywać zmian wyłącznie kontaktując się z Obsługą Klienta.

II. Ceny produktów - Promocje.

1. Wszystkie ceny produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu domyślnie prezentowane są złotych polskich i są cenami brutto. Ceny te nie zawierają ewentualnych opłat celnych oraz kosztów ich dostawy.

2. Ceny produktów podane na karcie produktu są wiążące dla zamówień składanych w danym momencie. Ewentualne zmiany cen po złożeniu zamówienia nie dotyczą produktów już zamówionych otrzymanych w potwierdzeniu przesłania formularza zamówienia.

3. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

4. Część promocji cenowych w formie rabatu jest dostępna tylko dla Klientów zalogowanych posiadających konto w Sklepie.

III. Czas realizacji zamówienia.

1. Na każdej karcie produktu podany jest przewidywany czas przygotowania produktu do wysyłki. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia przez Klienta do momentu przekazania zamówienia ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę - uwzględniane są tylko Dni Robocze. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu wszystkich pozycji zamówienia.

2. Zamówienia na usługi przygotowania zaproszeń z personalizacją są realizowane po opłaceniu ich i przesłaniu danych do personalizacji i przygotowania projektu zaproszenia. Po otrzymaniu tych danych w ciągu 2 dni roboczych klient otrzyma projekt zaproszenia do akceptacji. Następnie po zaakceptowaniu projektu przez Klienta, zamówienie jest przekazana do produkcji i od tego momentu należy liczyć czas realizacji podany na karcie produktu (licząc w dniach roboczych).

3. Maksymalny czas od momentu otrzymania płatności do nadania przesyłki wynosi 14 dni roboczych. Termin ten występuje wyłącznie w przypadku przedłużających się prac związanych z przygotowaniami produktu (np. duża ilość zmian w projektach na zlecenie klienta lub brak potwierdzenia ostatecznego projektu). W pozostałych sytuacjach terminy podane na karcie produktu są wiążące. Na prośbę klienta czas wysyłki może zostać wydłużony.

IV. Formy przesyłki.

1. Na terenie Polski przesyłki realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL oraz InPost.
- Kurier DHL
- Paczkomat InPost
czas doręczenia 1 dzień

Czas doręczenia przesyłki liczy się od momentu nadania przesyłki według wybranej formy przesyłki.

2. Przesyłki poza granicę Polski nie są realizowane.

V. Formy płatności.

1. Dla przesyłek na terenie Polski Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówienie:
- płatność przelewem (należy dokonać przedpłaty na konto, które jest podane w otrzymanym potwierdzeniu złożenia zamówienia)
- płatność przez PayU (możliwość wykonania szybkiej płatności ze strony własnego banku lub kartą)

2. W związku z brakiem realizacji przesyłek poza granice Polski, płatności są wyłączone.

VI. Reklamacje.

1. W przypadku produktów objętych gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, o czym Klient będzie poinformowany na karcie produktu w Sklepie internetowym. Jeśli gwarant przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji.

2. Klient może skorzystać  z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.

3. Sklep jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez Sklep. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
W takim przypadku Klient powinien skontaktować się z Obsługą Klienta w celu poinformowania o zaistniałej sytuacji i złożeniu reklamacji. 
Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji. Adres odesłania wadliwego towaru będzie wskazany przez Obsługę Klienta po zgłoszeniu wady.

4. Sklep najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W sytuacji uznania reklamacji Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu oraz koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (koszt paczki pocztowej ekonomicznej), jeżeli Klient takie koszty poniósł.

VII. Prawo odstąpienia od umowy.

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r poz. 827) z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.), Klient będący Konsumentem, ma prawo odstąpić na piśmie od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z poniższego formularza odstąpienia od umowy i powinien złożyć je wysyłając na adres:
Cartes.pl, 64-514 Lulinek ul. Bukowa 9.
lub drogą mail-ową na adres info@cartes.pl 
oraz dokonać zwrotu towaru na adres: Cartes.pl, 64-514 Lulinek ul. Bukowa 9.

W przypadku ofert produktów personalizowanych wg danych przekazanych przez klienta (zaproszenia itp.), prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy po zamówieniu klient nie dostarczył danych do personalizacji i przygotowania projektu.

2. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

- w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni na podany w oświadczeniu nr konta.

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

6. Informację o prawie odstąpienia od umowy Klient otrzymuje również w formie drukowanej razem z zamawianymi produktami.

IX. Dane osobowe.

Składając zamówienie w Sklepie i akceptując regulamin, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklepu cartes.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie (brak akceptacji regulaminu) uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody (chęć zapisania na newsletter) dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. W przypadku usunięcia danych z bazy sklepu, dane te są usuwane w całości.

Administratorem danych osobowych jest firma Cartes.pl - Hanna Bartkowska, 64-514 Lulinek ul. Bukowa 9.

Kontakt z administratorem danych:

Hanna Bartkowska, tel. 697-207-065

X. Postanowienia końcowe.

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą Cartes.pl prowadzącą sklep.

2. Produkty prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

5. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony cartes.pl.
Rodzaje plików cookie, z jakich korzysta Sklep to:
- Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron sklepu używanych do prawidłowego ich funkcjonowania;
- Cookies stałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony Sklepu w celu zapisania ustawień i preferencji użytkownika; 
- Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej treści stron Sklepu oraz służą prowadzeniu statystyk odwiedzin poszczególnych stron witryny w celu analizy potrzeb Klienta

6. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu plików cookies, ale może to skutkować nieprawidłowym działaniem niektórych funkcji Sklepu. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

7. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2019 roku do odwołania.