Reklamacja

Produkt uszkodzony w trakcie transportu.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, będą uwzględniane jedynie po sprawdzeniu zawartości przesyłki w chwili jej odbioru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji jest dołączenie do zwrotu protokołu reklamacyjnego spisanego razem z przedstawicielem Poczty Polskiej lub Kurierem dostarczającym lub wydającym paczkę.
WAŻNE: Sprawdź zawartość paczki w obecności kuriera dostarczającego przesyłkę.
Reklamacje dotyczące wad fabrycznych są oczywiście uznawane po rozpakowaniu produktu z folii zabezpieczającej.
Wszystkie zwroty i reklamacje będą przyjmowane w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki przez Klienta. Do paczki zawierającej zwrot należy załączyć protokół reklamacyjny wraz z ksero-kopią dokumentu sprzedaży wystawionego przez BAS-COM.NET.
W przypadku zwrotu towaru z powodu rezygnacji zakupu, należy zwrócić również otrzymany paragon fiskalny na zwracany produkt.
Produkty, które zostały zwrócone w celu wymiany zostaną odesłane do Państwa w terminie 14 dni od daty ich otrzymania (zależne jest to od obecnego stanu w magazynie). W przypadku braku możliwości wymiany towaru na sprawny - zostaną zwrócone Państwu pieniądze.
WAŻNE: Aby paczki zawierające zwroty lub reklamacje były przez Nas przyjęte, muszą one zostać z Nami uzgodnione telefonicznie przed ich odesłaniem.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, najlepiej zgłaszać telefonicznie w chwili odbioru przesyłki lub mail-em. Najlepiej w takiej sytuacji spisać protokół reklamacyjny w obecności doręczyciela.

WAŻNE: Jeżeli paczka nosi ślady uszkodzeń lub zawartość paczki wydaje się ruchoma, to sprawdź zawartość paczki w obecności kuriera dostarczającego przesyłkę.

Wady fabryczne

W przypadku stwierdzenia wad, które uniemożliwiają prawidłowe korzystanie z produktu, należy się z nami skontaktować i poinformować o tym fakcie. 

Reklamacje dotyczące wad fabrycznych są oczywiście uznawane po rozpakowaniu produktu z folii zabezpieczającej.

Termin składania reklamacji

Sklep jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez Sklep.

Do paczki zawierającej zwrot należy załączyć protokół reklamacyjny wraz z ksero-kopią dokumentu sprzedaży wystawionego przez Cartes.pl.

Produkty uszkodzone lub wadliwe zostaną wymienione i odesłane do Państwa w terminie 14 dni od daty ich otrzymania (zależne jest to od obecnego stanu w magazynie). W przypadku braku możliwości wymiany towaru na sprawny w tym okresie, zostaną zwrócone Państwu pieniądze.